• español
  • euskera
  • inglés
+ 34 94 443 29 62
acceso clientes

Lege Oharra

“www.rali.net” izeneko webaren eta bertan agertzen diren elementu guztien jabetza intelektualaren eskubideak COMPOSICIONES RALI S.A.k dauzka.

COMPOSICIONES RALI S.A. k bere buruari aitortzen dio, edozein unetan eta aurretiaz jakinarazi gabe, webean dagoen informazioa edo haren konfigurazioaren zein itxuraren aldaketak eta eguneratzeak egiteko ahalmena.

Bai weberako sarrera, bai bertan dagoen informazioaren erabilera, erabiltzailearen ardurakoak izango dira. Aipatutako sartzeak edo informazio erabilerak sor ditzakeen ondorioen edo kalteen inguruan, COMPOSICIONES RALI S.A.k ez du inolako erantzukizunik izango, bere eskumenen erabilera zehatzetan jarraitu behar dituen legezko xedapenak ezartzearen ondorioak diren egintza guztietan izan ezik.

COMPOSICIONES RALI S.A.k ez du bere gain hartzen webean aipatzen diren hirugarrenekin egindako estekaduren konexio edo edukietatik sor litekeen inolako erantzukizunik.

Web honek duen informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta b aita jabeko intelektual eta industria eskubideetan eragindako kalteek eta galerek ere legearen araberako egintzak abiarazteko bidea emango dute, eta horrela badagokio, horren ondorio diren erantzukizunetarako.

Pribatutasuna

Interesatuak ematen dituen datuak bakar bakarrik erabiliko dira dagokion prozedura edo egintzan aurreikusitako helburuetarako.

Datu hauek ez dira izango, inolaz ere, tratamendu edo hirugarren bati lagatzeko xede, doakionaren zalantzarik gabeko baimenarekin edo Datu Pertsonalen Babeserako abenduaren 13ko 15/1999 Legearen 6.2 eta 11.2 artikuluetan (1999ko abenduaren 14ko 298 zk.ko EAO) ezarritakoari jarraituz ez bada.

Aipatutako 15/1999 Lege Organikoaren arabera, datu-lagatzaileak edozein momentutan izango ditu sarbide, zuzenketa, ezeztapen edo aurkaritza eskubideak, arauz ezartzen denari jarraituz.